خنده پاک در این شهر گران است!!

در زمانِ ما،

خنده ارزان نیست ...!

خنده ی از ته دل ...!

تا بخواهی،

پوزخند ...!

و زهرخند ...!

و ریشخند ...!

اما یک خنده‌ ی پاک،

کاش می جستی ...!

قایمش می کردی ...

و به دیوار اتاقت می کوبیدی!


«نادر ابراهیمی»


/ 1 نظر / 38 بازدید