فرازی از زیارت اربعین

فرازی از زیارت اربعین ذهنم را هر از چند گاهی به خودبه خصوص ایام محرم وصفر ،مشغول می سازد.

آن فراز،عبارت زیر است؛با هم زمزمه کنیم و واکنش ذهن تان را نسبت به آن منعکس سازید:

وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ.

و جانش را در راه تو بذل کرد، تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند.


/ 0 نظر / 31 بازدید