در دانستن،دلیر باش

فردا 7 دی ماه مصادف است با سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی در سال 1358 هجری خورشیدی.یکی از شاخص های توسعه ی انسانی پایدار در هر کشوری،وضعیت سواد به خصوص آموزش ابتدایی و آموزش بزرگسالان است.

شعاری هست تحت عنوان: خواستن ،توانستن است.اما در این فرآیند یک عامل بسیار مهم یا به عمد و یا به سهو فراموش می شود و آن " دانستن " است.نکته ای که حکیم طوس ،به درستی بدان اشاره کرده است: " توانا بود هرکه دانا بود".

جز با دانستن مسافت خواستن تا توانستن هرگز طی نمی شودو به بیانی محال است. این مهم(دانستن) نیز جز با راه اندازی جنبش و نهضتی محقق و فراگیر نخواهد شد. باید با سپری کردن پله های نردبان سواد آموزی به نور دانستن رسید.کانت فیلسوف عصر روشنگری جمله بسیار ناب و جالبی به مضون زیردارد: در دانستن،دلیر باش . فقط دلیری در دانستن است که اسباب جنبش و نهضت دانستن را مهیا می کند. پس بیاییم در دانستن دلیر باشیم که راز و رمز رشد،ترقی،پیشرفت و توسعه در این امر نهفته است.

/ 0 نظر / 22 بازدید