رأی برهمنی

حضرت حافظ می فرماید::

مزاج دهـر تبـه شد در ایـــن بلا حافظ

کجاست فکـــر حکیمی و رأی برهمنی


حریف آشفتگی ها و نابسامانی های زمانه،فقط و فقط فکری است که ریشه در حکمت داشته باشد و رای و نظری است که ازسرچشمه برهمن سیراب شده باشد؛در غیر این صورت بعید به نظر می رسد این هرج ومرج های بهم بافته به این سادگی ها رخت بربندند و میدان خالی کنند.به تعبیر حضرت مولانا،"کاملی" می باید:


کاملی گر خاک گیــــــرد زر شود

ناقصی ار زر بُرد خاکستر شود


/ 0 نظر / 13 بازدید