بلایای طبیعی

کره زمین از دیر باز در معرض وقوع زلزله، سیل،سیلاب،برف،بوران،کولاک ،آتشفشانی وغیره بوده است.بشر نیز از همون ابتدا در صدد کاهش اثرات تخریبی این پدیده ها بوده است.ضریب و شدت وقوع این پدیده ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.وقوع این دست از بلایای طبیعی به خصوص زلزله و کولاک در ایران زمین از کم و کیف بیشتری برخوردار است.به گونه ای که ممکن است برای مردم به یک امر عادی و همیشگی تبدیل شود.

در تقویم سالانه هجری خورشیدی،امروز را به روز ایمنی در برابر زلزله وکاهش اثرات بلایای طبیعی نام نهاده اند. این روز این نکته را به اهالی ایران زمین به خصوص دولتمردان و کارگزارن اجرایی مربوطه اش یادآوری می کند که سکونتگاه های شهری و روستایی این سرزمین می بایست در مقابل این گونه تهدیدات طبیعی بیمه شودو ضریب خسارت های جانی و مالی در اثر وقوع این پدیده ها به حداقل ممکن کاهش یابد. در غیر این صورت نمی توان دم از دانایی و کارآمدی و مدبری زد!!

/ 0 نظر / 21 بازدید