ده فرمان سرخ پوستان

01-با کرۀ زمین و تمامی ساکنانش با احترام رفتار کنید.

02-به روح بزرگ نزدیک بمانید.

03-برای همنوعان خود احترام وافر نشان دهید.

04-برای سود تمامی نوع بشر با هم کار کنید.

05-هر جا که نیاز باشد یاری برسانید و مهربانی کنید.

06-آنچه را که درست می پندارید انجام دهید.

07-به سلامت ذهن و بدن توجه داشته باشید.

08-بخشی از تلاشهای خود را وقف خدمت به عموم کنید.

09-در تمامی لحظات راستگو و صادق باشید.

10-مسئولیت کامل اعمال خود را بپذیرید./ 0 نظر / 38 بازدید