روز وحدت ...روز خشونت زدایی

امروز مصادف با دو روز ویژه است)

یکی روز وحدت حوزه و دانشگاه و دیگری روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری.

الف: در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه یه پرسش بنیادین وجود دارد و آن این که آیا منطقا و عقلا،وحدت این دو حوزه معرفتی ممکن است؟ اصلا منظور از وحدت چیست؟ آیا منظور یکی شدن و یا یکی کردن است؟ یا هماهنگی و همسوسازی بین این دو است؟به گمان این موضوع هنوز هم قابل بررسی و تامل است!!

ب:راجع به روز"جهان عاری از خشونت و افراطی گری" نیز باید گفت این یک طمع خام است!! بعید به نظر می رسد که از 365 روز سال،یک روز را بتوان بدون خشونت و افراطی گری در گوشه ای از این کره خاکی گذراند!! خشم و خشونت، عصبانیت و عصبیت ازویژگی های شخصیتی وانفکاک ناپذیر انسان امروزین است؛لذا چگونه ممکن است انسان امروزی، یک روز حتی یک روز این ویژگی را به نمایش نگذارد؟؟!!


/ 0 نظر / 15 بازدید