پژوهش،روش شناسی و توسعه

به مناسبت روز پژوهش،بخشی از سخنان دکتر فرشاد مومنی(اقتصاد دان) را که در سال 1383 در کنگره توسعه روستایی؛ چالش ها و چشم اندازها ؛ایراد شده بود،تقدیم می گردد:

در سرتاسر جهان،روش شناسی را کلید فهم عالمانه از مسایل و در بردارنده امکاناتی برای درک و تشخیص گزاره های علمی از گزاره های غیر علمی به حساب می آورند.در نظام آموزش عالی کشور،هنوزهم،علوم گوناگون مستقل از مباحث مربوط به روش شناسی آموزش داده می شوند واین مساله در عمل منشاهرج و مرج غیر متعارف در عرصه های اندیشه،سیاستگزاری واجرا شده است.به گونه ای که از یک سو، مطرح شدن بی ضابطه ادعاهای گاه متضاد درباره موضوع های معین،مخاطبان این ادعا ها را چه در سطح عامه مردم وچه در سطح افراد و گروه های ذی نفع و چه در سطح نظام تصمیم گیری کشور دچار سر درگمی کرده و نوعی بی اعتمادی عمومی نسبت به آموزه های علمی پدیده آورده است و از سوی دیگر،محک نخوردن این ادعاها،بلاتکلیفی وفرآیند آزمون وخطاهای بی حاصل اما پرهزینه را درکشورمداوم و مستمر کرده است.بنابراین زور و سلیقه وقدرت سیاسی جایگزین مبانی علمی در اتخاذ جهت گیری ها و انتخاب سیاست های معین شده است./ 2 نظر / 18 بازدید
touseehgara

مسیر توسعه از پژوهش می گذرد. پژوهش سهل الحصول ترین و سریع الوصول ترین مسیر توسعه را طالبانش نشان می دهد.

sobhvaman

پس چرا سوالاتتون رو عمومي مطرح ميكنيد 😁