آن چه نپاید،دلبستگی را نشاید

خدا به جغد گفت: آواز‌‌خوان کنگره‌های خاکی من!

پس چرا دیگر آواز نمی‌خوانی؟ دل آسمانم گرفته است.

جغد گفت: خدایا! آدم‌هایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند.

خدا گفت: آوازهای تو بوی دل کندن می‌دهد و آدم‌ها عاشق دل بستن‌اند.

دل بستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشاو اندیشه‌ای!

 و آن که می‌بیند و می‌اندیشد، به هیچ چیز دل نمی‌بندد؛

دل نبستن سخت‌ترین و قشنگ‌ترین کار دنیاست.

اما تو بخوان و همیشه بخوان

که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ

جغد به خاطر خدا باز هم بر کنگره‌های دنیا می‌خواند.

و آن کس که می‌فهمد، می‌داند

آواز او پیغام خداست که می‌گوید:

آن چه نپاید، دلبستگی را نشاید

/ 0 نظر / 45 بازدید